Opatrovanie na Slovensku

Domáca starostlivosť je nenahraditeľná

Naša firma sa zaoberá zabezpečením kvalifikovaných opatrovateliek / opatrovateľov pre slovenských klientov. Nejedná sa len o starých ale i mladých ľudí, ktorým chceme zachovať samostatnosť čo najdlhšie. Ak je hodinové, denné/ nočné opatrovanie nepostačujúce, ponúkame aj 24 hodinové opatrovanie kde je istota, že bude nepretržitá starostlivosť.

Služby ponúkame v trnavskom kraji.

Ponúkame individuálnu opateru "šitú Vám na mieru"

Naše opatrovateľky/ naši opatrovatelia a zdravotné sestry Vám pri zabezpečovaní opatery, či starostlivosti o Vášho príbuzného radi pomôžu. Každá opatrovateľka/ každý opatrovateľ má ukončený minimálne opatrovateľský kurz a prax v opatrovaní, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Zdravotné sestry majú minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou na strednej zdravotníckej škole.

Našim cieľom je, aby naše opatrovateľky/ naši opatrovatelia boli pre Vašich príbuzných pomocníkmi a partnermi, na ktorých sa môžu vždy obrátiť a ktorým môžu dôverovať.

Pri hodinovom a dennom/ nočnom opatrovaní pochádzajú z Vášho okolia a podľa možností Vám pridelíme vždy tú istú opatrovateľku.

Naša ponuka:

Hodinové opatrovanie - minimálne 2 hodiny v daný deň ( môžu byť pravidelné i nepravidelné intervaly)

Denné/ nočné opatrovanie - 12 hodín za deň/ noc

24 hodinové opatrovanie - keď už denné opatrovanie nestačí. Zabezpečíme Vám opatrovateľku už od 1. dňa

Pravidelné opatrovanie - určíte si sám/a kedy a na aký čas potrebujete opateru/ pomoc v domácnosti

Nepravidelné opatrovanie - podľa Vašich individuálnych požiadaviek

Vždy sa nájde riešenie. Na Vašej spokojnosti nám veľmi záleží.

Cenník:

Hodinové opatrovanie - 2 hodiny 20 € /hodina

4 hodiny 15 € / á hodina

6-8 hodnín 13 € / á hodina

Denné/ nočné opatrovanie - 10 - 12 hodín: 60 - 75 €/ deň / noc

24 hodinové opatrovanie: 65 - 80 €/ deň

Ceny za služby sú orientačné a berie sa do úvahy stav klienta (potrebné úkony) a dĺžka služieb.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú kalkuláciu.

Obmedzenia výšky úhrad (podľa zákona 448/2008 Z. z.) sa nevzťahujú na neverejného poskytovateľa. Takýto poskytovatelia a ani ich klienti nemajú nárok na akúkoľvek finančnú podporu zo strany štátu/ obce/ VÚC ani zo zdravotnej/sociálnej poisťovne.

V prípade Vášho záujmu sme Vám k dispozícii aj osobne. Radi sa s Vami stretneme v termíne, ktorý Vám bude vyhovovať.

K objednaniu našich služieb nie je potrebný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a nie sú potrebné ani iné lekárske a sociálne potvrdenia. Pre opatrovateľku je však potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu so základným vybavením (posteľ, stôl, skriňa).

Po obdržaní Vami podpísanej zmluvy zrealizujeme všetky potrebné náležitosti spojené so zabezpečením opatrovateľskej starostlivosti a opatrovateľky.

Opatrovanie nezahŕňa ošetrovateľskú starostlivosť. Opatrovateľ/ka NEMÔŽE:

 • Ošetrovať rany
 • Cievkovať a vykonávať klystír
 • Merať krvný tlak a pulz
 • Odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie
 • Ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať
 • Vyživovať pacienta sondou
 • Vymieňať permanentný katéter

24 hodinové opatrovanie zahŕňa nasledujúce služby:

1. Sebaobslužné úkony:

 • Pomoc pri osobnej hygiene (Sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie))
 • Stravovanie, pitný režim (Porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
 • Vyprázdňovanie (Sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
 • Obliekanie a vyzliekanie (Obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)Mobilita, motorika (Sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

2. Úkony starostlivosti o domácnosť:

 • Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
 • Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 • Donáška jedla do domu
 • Umývanie riadu
 • Bežné upratovanie domácnosti
 • Obsluha domácich spotrebičov
 • Pranie, žehlenie
 • Starostlivosť o lôžko
 • Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 • Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti

Základné sociálne aktivity:

 • Sprievod
 • Na lekárske vyšetrenie
 • Pri vybavovaní úradných záležitostí
 • Pri záujmových činnostiach
 • Pri záujmových činnostiach
 • Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

Kontakt:

Tel.: 00421 908 173 857

Email:

Second Life Care k. s.
Hlavná 116
919 21 Zeleneč
www.secondlifecare.sk
www.zuhause-betreuen.info

Niekoľkokrát testované & ocenené Second Life Care K. S. bola udelená v rokoch 2015 & 2017 & 2019, dôveryhodná spoločnosť!

Certifikát 1 Certifikát 2 Certifikát 3 Certifikát 4