Impressum

Second Life Care K.S.
Konateľka: Mgr. Monika Slováková

Hlavná 116/114
91921 Zelenec
Slowakei
Mobil.: +421-(0)-908-173857
Tel.: +421-(0)-332-400161
Fax.: +421-(0)-332-400020
E-Mail: info@secondlifecare.sk

Pobočka:
Second Life Care K.S.
Priemyselná 5
91701 Trnava
Slowakei

IČ DPH: SK2023072546
Sídlo spoločnosti: Zelenec, Slowakei

Handelsregister Trnava: 10087/T
Č. živnostenského listu.: 250-29522
Povolenie na sprostredkovanie práce za úhradu: C.OZP-A/010/09244-2
IČO: 45623651

Logo je registrovaná ochranná známka a nesmie sa používať bez povolenia.

http://www.secondlifecare.sk/

Pre obsahy, ktoré nájdete na externých stranách, sú zodpovední iba ich operátori. Second Life Care nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto stránke.

1. Informácie o autorských právach

Všetky informácie na tejto webovej stránke sú poskytované tak, ako je uvedené, bez nároku na presnosť, úplnosť alebo včasnosť. Ak nie je v tejto publikácii výslovne uvedené inak, v súvislosti s konkrétnou sekciou, súborom alebo dokumentom má každý právo prezerať, kopírovať, vytlačiť a distribuovať tento dokument za nasledujúcich podmienok: Dokument sa smie používať len na nekomerčné účely. Každá kópia tohto dokumentu alebo jeho časti musí obsahovať toto vyhlásenie o autorských právach a značku ochrany autorských práv prevádzkovateľa. Dokument, akákoľvek kópia dokumentu alebo jeho časti nesmie byť zmenená bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto oprávnenie a každé použitie musí byť okamžite ukončené na základe písomného oznámenia prevádzkovateľa.

2. Zmluvné záruky a vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka je k dispozícii zdarma. Prevádzkovatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií obsiahnutých v týchto službách a dostupnosti služieb. Prevádzkovatelia nie sú zodpovední za následné škody založené na použití ponuky. Pokiaľ nie je vylúčené zodpovednosť, operátori sú zodpovední len za hrubú nedbanlivosť a úmysel. Názvy produktov a spoločností sú obchodné značky príslušných vlastníkov a používajú sa na týchto stránkach iba na informačné účely. Táto publikácia môže obsahovať technické alebo iné nepresnosti alebo typografické alebo typografické chyby. Čas od času sa k súčasnosti pridávajú informácie; tieto zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach publikácie. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek vykonať vylepšenia a / alebo zmeny ponúk opísaných v tejto publikácii.

3. Oznámenie podľa zákona Teleservices

Pre webové stránky tretích strán, na ktoré sa táto ponuka a táto webová stránka týkajú takzvaných odkazov, zodpovedajú príslušní poskytovatelia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah stránok tretích strán.

4. Ochrana osobných údajov

Používanie webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Pokiaľ ide o naše osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mail), vznikajú to vždy na základe freiwilligera. Vaše informácie budú odovzdané iba tretím stranám za účelom poskytnutia služieb s cieľom usporiadať umiestnenie pre vás. V sieťovej komunikácii (napr. Internet v komunikácii / e-mail) môžu byť bezpečnostné zraniteľnosti a poukážka. Absolútna úplná ochrana údajov tretími stranami nie je možná.

Viac tu nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov

5. Autorské práva

Obsah našich webových stránok je chránený autorskými právami. Používanie obsahu a obrázkov na našej webovej stránke na súkromné ​​alebo komerčné účely akéhokoľvek druhu podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Second Life Care K.S. povolené.

Second Life Care k. s.
Hlavná 116
919 21 Zeleneč
www.secondlifecare.sk
www.zuhause-betreuen.info

Niekoľkokrát testované & ocenené Second Life Care K. S. bola udelená v rokoch 2015 & 2017 & 2019, dôveryhodná spoločnosť!

Certifikát 1 Certifikát 2 Certifikát 3 Certifikát 4