Opatrovateľka v Rakúsku

Základné podmienky :

Základné podmienky, ktoré musíte spĺňať, ak chcete pracovať ako opatrovateľka v Rakúsku sú:

1. Opatrovateľský kurz alebo zdravotnícke vzdelanie
2. Komunikatívna znalosť Nemeckého jazyka - je potrebné zvládnuť bežnú konverzáciu v Nemeckom jazyku (základná znalosť nestačí!!!)

Lokality:

Ponúkame prácu v rôznych lokalitách Rakúska, prevažne v mestách Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz a okolie Braunnau . Spolupracujeme s viacerými rakúskymi agentúrami.

Spôsob spolupráce so záujemcom:

Naše opatrovateľky pracujú na rakúsku živnosť, ktorú im pomáha založiť buď rakúska partnerská agentúra alebo samotný klient po príchode na prvý turnus. Na vybavenie živnosti budete potrebovať maturitné vysvedčenie/ diplom (ak ste zdravotná sestra) alebo osvedčenie o opatrovateľskom kurze v nemčine (notárom overené a súdne preložené kópie) a výpis z registra trestov (takisto súdny preklad v nemeckom jazyku). Okrem týchto základných materiálov sú potrebné notársky overené a súdne preložené doklady:
rodný list
sobášny list (ak ste vydatá)
rozsudok (ak ste rozvedená)

Ako živnostníčka máte povinnosť platiť si príslušné odvody pre zdravotné a sociálne poistenie. Vo väčšine prípadov rodiny poskytujú opatrovateľkám mesačný príspevok na tieto odvody, v iných prípadoch zas ponúkajú vyšší plat, z ktorého si opatrovateľka hradí odvody.

Platové podmienky:

Ponúkaný honorár sa mení v závislosti od ponuky hosťovskej rodiny, zdravotného stavu pacienta, vašej kvalifikácie, a pod. V prípade opatrovateliek, ktoré absolvujú opatrovateľský kurz a majú komunikatívnu znalosť nemčiny sa plat pohybuje od 60,-00 €/deň. Zdravotné sestry s dobrou nemčinou majú možnosť zárobku od 85 €/deň. Rodiny opatrovateľkám prispievajú na cestovné ale ponuky sú individuálne a nie vždy je tak.

Popis práce:

Náplň práce závisí od stavu pacienta, vo všeobecnosti ale ide najmä o pomoc pacientovi s hygienou, pri pohybe, vstávaní, doprovode na toaletu, sprchovaní, obliekaní, kŕmení a pod. Opatrovateľka sa zároveň stará aj o udržiavanie poriadku v domácnosti opatrovanej osoby; upratovanie, varenie, pranie, nákupy, príp. starostlivosť o domáce zvieratá. Úlohou opatrovateľky je aj trávenie voľného času s pacientom; čítanie, prechádzky, sprevádzanie na spoločenské podujatia, rodinné oslavy a pod.

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie a strava sú zabezpečené v rodine pacienta zdarma. Opatrovateľke je poskytnutá vlastná izba.

Pracovný čas:

Ide o individuálny pracovný čas pre živnostníka, ktorý sa priamo dohaduje s klientom na mieste. V rodine sa striedajú dve opatrovateľky na 2-4 týždňové turnusy.

Doprava:

Dopravu Vám zabezpečíme z Vášho domu až do rakúskej rodiny, ak nás o to požiadate. Je možnosť cestovať i verejnou prepravou.

Second Life Care k. s.
Hlavná 116
919 21 Zeleneč
www.secondlifecare.sk
www.zuhause-betreuen.info

Niekoľkokrát testované & ocenené Second Life Care K. S. bola udelená v rokoch 2015 & 2017 & 2019, dôveryhodná spoločnosť!

Certifikát 1 Certifikát 2 Certifikát 3 Certifikát 4