Opatrovateľka v Nemecku

Pomocnica do domácnosti v Nemecku

Lokality:

Pracovné ponuky dostávame od rodín v rôznych lokalitách Nemecka.

Druh spolupráce so záujemcami:

Obsah pracovnej náplne opatrovateľky závisí od zdravotného stavu klienta a požiadaviek rodiny. Podľa pracovnej zmluvy je Vašou hlavnou pracovnou náplňou vedenie domácnosti t.j. upratovanie, varenie a nakupovanie a starostlivosť o klienta v zmysle dohovoru. Informácie o klientovi spolu s kontaktnými údajmi nájdete v informáciách o pozícií, ktoré Vám budú zaslané spoločne s pracovnou zmluvou.

Platové podmienky:

Ponúkaný plat závisí od podmienok hosťovskej rodiny, stavu pacienta, Vašej kvalifikácie a skúseností, a pod. Platové podmienky sa pohybujú okolo 1 350 – 1 800 €/ mesiac. Zamestnávateľ za Vás odvádza odvody do poisťovní.

Popis práce:

Náplň práce závisí od stavu pacienta, vo všeobecnosti ale ide najmä o pomoc pacientovi pri pohybe, vstávaní, doprovode na toaletu, sprchovaní, obliekaní, kŕmení a pod. Opatrovateľka sa zároveň stará aj o udržiavanie poriadku v domácnosti opatrovanej osoby, upratovanie, varenie, pranie, nákupy, príp. starostlivosť o domáce zvieratá. Úlohou opatrovateľky je aj trávenie voľného času s pacientom, čítanie, prechádzky, sprevádzanie na spoločenské podujatia, rodinné oslavy a pod.

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie a strava sú zabezpečené v rodine pacienta. Opatrovateľke je poskytnutá vlastná izba.

Dĺžka turnusu:

Pri väčšine ponúk ide o prácu na 2 – 3 mesačné turnusy, pričom väčšina rodín uvíta ak opatrovateľka môže zostať čo najdlhšie (do 6 mesiacov). Občas sa vyskytnú aj možnosti kratších, mesačných turnusov alebo niekoľkotýždňové zástupy.

Doprava:

Dopravu Vám zabezpečíme z Vášho domu až do rakúskej rodiny, ak nás o to požiadate. Je možnosť cestovať i verejnou prepravou.

Second Life Care k. s.
Hlavná 116
919 21 Zeleneč
www.secondlifecare.sk
www.zuhause-betreuen.info

Niekoľkokrát testované & ocenené Second Life Care K. S. bola udelená v rokoch 2015 & 2017 & 2019, dôveryhodná spoločnosť!

Certifikát 1 Certifikát 2 Certifikát 3 Certifikát 4